JAARVERSLAG

FUNX IN 2018

Met trots presenteren wij ons zestiende jaarverslag. Geen boekwerk, maar een interactief magazine met mooie dingen die we graag met je delen!

 MISSIE EN VISIE

MISSIE

De missie van FunX is om de stadsjongeren te bedienen met professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend multicultureel ‘urban’ muziekformat en een redactionele toon en sfeer, die de jongeren aanspreekt. De kracht van FunX is dat jongeren zich gemakkelijk met de zender kunnen identificeren. FunX draait hun muziek en biedt een platform voor meningsuiting en dus meningsvorming. De zender levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de (sub)culturele identificatie van haar luisteraars: FunX geeft de jonge stadse generatie in Nederland een eigen stem.

VISIE

FunX-luisteraars zijn cultureel gezien zeer divers, maar hebben als groep ook veel gemeen. Ze zijn jong en wonen, studeren of werken in de stad. Muziek is een sterk verbindende factor, net als uitgaan, relaties en lifestyle. Over serieuze onderwerpen zoals school, werk, politiek, cultuur, nieuws, familie en religie geven ze graag hun mening. Doordat de programmamakers een afspiegeling zijn van de doelgroep, slaat een zender als FunX aan bij de stadsjongeren. De redactie is dan ook bij uitstek jong, multicultureel en ‘stads’.

“In het snel veranderende medialandschap weten steeds meer jongeren FunX te vinden. FunX bespreekt belangrijke maatschappelijke kwesties in de samenleving, en geeft de luisteraar de kans om zelf te oordelen en een mening te vormen. Respect en gelijkheid voor iedereen staan daarbij altijd voorop, en juist in deze tijd is er veel behoefte aan dit geluid.”
–  Eva Hol, Programmaleider FunX

ORGANISATIE

FunX wordt geproduceerd in een samenwerkingsverband van vier entiteiten; FunX BV (FunX Media), Stichting G4 Radio, Stichting FunX en NPO. FunX Media heeft ten doel lokale gelden te werven uit sales, fondsen en subsidies. Stichting FunX produceert de vijf radiozenders in opdracht van de vijf landelijk deelnemende omroepen: BNNVARA, AVROTROS, VPRO, NTR en KRO-NCRV en Stichting G4 Radio, waarin de lokale omroepen Publieke Omroep Amsterdam, OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en RTV Utrecht vertegenwoordigd zijn.  

Daarnaast worden thema radiostreams en beeldproducties geproduceerd. NPO is verantwoordelijk voor de coördinatie van de landelijke editie (zender- en sitemanagement) en gezamenlijke activiteiten zoals muzieksamenstelling, de landelijke marketing en evenementen.

ORGANOGRAM

FunX wordt geproduceerd in een samenwerkingsverband van vier entiteiten; FunX BV, Stichting G4 Radio, Stichting FunX en NPO.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

THE SOUND OF THE CITY

LOCATIES

Op het hoofdkantoor van FunX in Rotterdam is de centrale en lokale Rotterdamse redactie gevestigd evenals de eindredactie, sales, bedrijfsvoering en marketing. In In het gebouw van Omroep West, op de Laan van ‘s-Gravenmade in Den Haag, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en in het gebouw van RTV Utrecht aan de Hengeveldstraat beschikt FunX over een eigen studio- en redactieruimte voor de lokale programmaredacties. Via een snel datanetwerk en geavanceerde radiotechniek zijn de vier locaties met elkaar verbonden en kan elk programma op elke locatie worden geproduceerd en van daaruit worden uitgezonden.

PERSONEEL

FunX had per 31 december 45,93 fte (51 medewerkers) in loondienst. Bij FunX is diversiteit een kernwaarde van het management en tegelijkertijd vanzelfsprekend. Dat geldt natuurlijk voor de culturele diversiteit, maar ook voor de verhouding man-vrouw op de werkvloer. Deze is al jaren ongeveer gelijk.

OPLEIDING & DOORSTROOM

FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. FunX verzorgt de opleiding en training grotendeels zelf door ‘training on the job’ door ervaren programmamakers. Ook beschikt FunX over coaches waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. Voormalige FunX-ers werken nu bij NOS, AVRO, VPRO, BNN, KRO, NTR, de NPO en RTL.

BEREIK

Het weekbereik van NPO FunX onder jongeren van 15-34 jaar uit de vier grote steden is voor het vierde jaar op rij gegroeid, zo blijkt uit onderzoek. In 2014 bereikte FunX nog wekelijks 14% van de stadsjongeren, dat is in 2018 gegroeid naar 22%; een groei van 57% in een periode van vier jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NPO FunX

FunX is en blijft de best beluisterde zender door stadsjongeren met een migratie-achtergrond (een groei van 24% in 2015 naar 29% in 2018). De gerealiseerde groei van de zender komt echter voor een belangrijk deel voor rekening van autochtone stadsjongeren (een groei van 9% in 2015 naar 19% in 2018). Door de groei onder autochtone stadsjongeren en het marktleiderschap onder jongeren met een migratie-achtergrond is het bereik van FunX diverser dan ooit.

“Opvallend aan het onderzoek is dat de groei de laatste jaren in alle leeftijdscategorieën heeft plaatsgevonden, ook onder 15-24-jarigen. Deze groep luistert dus nog steeds radio en zelfs meer naar FunX dan ooit.” – Niels Hoogland, Zendermanager NPO FunX

DISTRIBUTIE

ANALOGE ETHER

FunX zendt in de vier grote steden uit op lokale FM-frequenties: in Amsterdam en Utrecht op 96.1 FM, in Den Haag op 98.4 FM en in Rotterdam op 91.8 FM. De vergunningen van deze voor FunX geoormerkte frequenties zijn tot 2016 aan de lokale omroepen verleend. Hoewel het belang van internet en digitale radio sterk zal groeien de komende jaren is de verwachting dat FM bereik nog voor een reeks van jaren zeer belangrijk blijft. FM is vooralsnog het meest beluisterde medium.

KABEL EN SATELLIET

Ook in 2018 was FunX in praktisch alle kabelhuishoudens in Nederland te ontvangen. De lokale edities worden in de grote steden en in enkele randgemeenten van de grote steden doorgegeven; daarbuiten wordt de landelijke editie doorgegeven. Via de ASTRA-satelliet is de landelijke editie ook beschikbaar voor schotelbezitters.

SUCCES

De kracht van FunX is dat jongeren zich gemakkelijk met het merk kunnen identificeren. Dat is voor een groot deel te danken aan het feit dat onze redactie jong en divers is en daarmee een afspiegeling vormt van de samenleving en doelgroep. FunX weet goed wat leeft onder de stadsjongeren en ze met de juiste tone of voice aan te spreken. Interactie met de doelgroep staat hoog in het vaandel. FunX praat niet over jongeren maar met jongeren. Daarmee geeft het merk de stadse generatie in Nederland een eigen stem en draagt het zo bij aan de identiteits- en meningsvorming van haar doelgroep. Respect staat hierbij altijd centraal. FunX benadrukt niet de verschillen tussen jongeren, maar de overeenkomsten.

INTERNET

Via internet kunnen bezoekers de vijf radio- en zes themakanalen van FunX beluisteren op hun PC, laptop of mobile device. Alle streams zijn ook te ontvangen via de gratis FunX Radio App die aangeboden wordt voor iOS en Android.

DIGITAL RADIO +

De landelijke editie NPO FunX maakt onderdeel uit van het pakket digitale radio-omroep (DAB+) van de NPO en is te ontvangen in bijna heel Nederland. Luisteraars dienen over een speciale DAB+ ontvanger te beschikken. Verder is FunX te beluisteren via digitale televisie: via Digitenne van KPN en als onderdeel van de digitale radio- en televisiepakketten van de grote kabelexploitanten Ziggo en UPC.

SOCIAL MEDIA

FunX groeit enorm op social media. Met inmiddels ruim 119.000 volgers op Instagram weet het radiostation precies wat hun volgers willen zien op social media. Deze post met verschillende finalisten die meedoen aan het programma FunX Talent werd in 2018 14.203 keer geliked en heeft 259.838 mensen bereikt. En met 5.727.357 views is dit de best bekeken video op het YouTube kanaal FunX Gemist.

“FunX bereikte het afgelopen jaar nóg meer jongeren, zowel via de radio als online. Het aantal volgers van het Instagramkanaal van FunX is dit jaar zelfs bijna verdriedubbeld, van 40.000 naar zo’n 119.000 volgers.” – Eva Hol, Programmaleider FunX

FINANCIEN

De stadsedities werden in 2018 bekostigd door middel van (incidentele) subsidies van Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Stichting OPEN Rotterdam. Publieke Omroep Amsterdam en RTV Utrecht (Omroep Utrecht Stichting) hebben per 1 januari 2013 huisvesting ter beschikking gesteld aan FunX. Daarnaast heeft FunX BV (FunX Media) ook inkomsten uit salesactiviteiten gegenereerd. De landelijke editie wordt gefinancierd door NPO. De bekostiging van de productie van het media-aanbod verliep via bijdragen van de omroepen BNN-VARA, NTR en KRO-NCRV. De coördinatie- en gezamenlijkheidskosten voor de landelijke editie worden direct door de NPO gefinancierd.

FUNX MEDIA

Het salesteam opereert onder de naam FunX Media en heeft haar eigen website en social media kanalen waar zij B2B contact onderhoudt met haar adverteerders. FunX Media verzorgt de lokale verkoop van reclame op jongerenzender FunX. In 2018 heeft de salesafdeling haar target ruimschoots behaald.

FUNX MEDIA BUSINESS AWARD

De FunX Media Business Award (FMBA) is in het leven geroepen om jonge ondernemers (16-35 jaar) een platform te bieden. Middels dit platform kunnen zij gebruik maken van een uniek zakelijk netwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Motiverende pitches, speeches en workshops van andere jonge ondernemers bieden herkenning en inspiratie. Alles om jonge ondernemers te laten groeien en hun netwerk te vergroten.

BESTUUR

BESTUUR STICHTING FUNX (2018)

Het bestuur van Stichting FunX bestaat uit vijf zetels. Drie bestuursleden worden benoemd door de deelnemende landelijke omroepen en twee door Stichting G4 Radio. Het bestuur is in 2018 viermaal bijeengekomen. In 2018 is de nadruk in het bijzonder gelegd op de opdracht om te werken aan vernieuwing en verdieping, om talent te ontwikkelen en aandacht te geven aan de verschillende denkbeelden in het land. Heel nadrukkelijk zorgen dat FunX een eigen geluid daarin belangrijk blijft vinden. Eigen keuzes in het berichtgeven, maar de discussie nooit uit de weg gaan.

 • Lois de Jong – Voorzitter
 • Rob Muller – Penningmeester
 • Dave Kentie
 • Paul van der Lugt
BESTUUR STICHTING G4 RADIO (2018)

De vier lokale omroepen – Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting – hebben als eindverantwoordelijken voor de programmering van FunX zitting in de beheersstichting G4 Radio.

 • Paul van der Lugt – Voorzitter
 • Rob Muller – Penningmeester
 • Annejikke Ebbinge
 • John Olivieira
MANAGEMENT TEAM (2018)
 • Sharid Alles – Programmaleider (St FunX) tot 1 sept. 2018
 • Eva Hol – Programmaleider (St FunX) per 1 sept. 2018
 • Niels Hoogland – Zendermanager (NPO)
 • Jaap Schut – Interim manager bedrijfsvoering (St FunX)
 • Hermen Jansen – Salesmanager (FunX BV)
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur